DUBROVNIK DIGEST >> News

News >> Američki indijanci Croatans


Američki indijanci Croatans

/ 16 Nov, 2015 /

U North Carolini živjelo je indijansko domorodačko pleme vrlo zanimljivog naziva za nas. Naime, u povijest su ušli kao Croatans. Postoje velike dvojbe oko imena. Neki povjesničari sa Zapada smatraju kako je Croatan izvorno indijanska riječ, ali isto tako drugi smatraju da nigdje na svijetu ta riječ nije zabilježena osim kad se govori o Hrvatima.

 

Jedan od onih koji smatraju da su indijanci dobili naziv Croatans prema Hrvatima je pisac i istraživač Adam S. Eterovich pozivajući se na činjenicu da je izvorni jezik indijanaca onaj u kojem nije zabilježen slog CR ili KR.

 

Prema njegovoj teoriji, američke indijance Croatans su tako prozvali iseljenici i moreplovci iz Hrvatske, posebno iz Dubrovnika. Eterovich ističe da su moreplovci iz Dubrovačke Republike plovili za Ameriku još s Kolumbom. To je točno jer postoje povijesti podaci koji otkrivaju da je jedan od moreplovaca bio s Koločepa.

 

Eterovich ističe kako su Dubrovčani vrlo brzo nakon otkrića Amerike trgovali s Novim svijetom gdje su se, među ostalim čudesima, susretali i s indijancima. Prema njemu, upravo su oni bili ti koji su im dali ime Croatans.

 

Eterovich, zanimljivo, ide još i dalje. Tvrdi kako su brojni geografski nazivi u Americi potekli od hrvatskih. Pozivajući se na istraživača Verrazana koji je bio blizak s Hrvatima, kaže kako je prvi naziv The New England Coasta bio ustvari New Dalmatia. Verrazano je naime bio prvi europski istraživač koji je otkrio područje New Yorka.

 

Eterovich smatra kako je Long Island dobio ime po Dugom otoku. Za kraj navodi kako se i dan danas brojna geografska obilježja u North Carolini nazivaju po riječi koja vuče ime od Hrvata - Croatamonge, Croatamung Island, Croatan Indians, Croatan Indian Park, Croatan National Forest, Croatan Sound, Croatan Township, Croatan Wildlife Area, Croatoan and Croatoan Island.

 

Bilo ovo istina ili ne, svakako je zanimljivo da jedno izvorno američko indijansko pleme nosi ime slično, točnije isto, kao i Hrvati.[More news]

more texts