DUBROVNIK DIGEST >> POZNATI LJUDI

POZNATI LJUDI >> Ivan Gundulić


Ivan Gundulić

Za razliku od Marina Držića, Gundulić je, kao književnik, jasno, potjecao iz aristokratske obitelji. Na početku nije bio zadovoljan svojim stvaralačkim radom, pa cijeli svoj opus proziva „Porod od tmine“. Najpoznatiji je po djelu Osman, povijesno-romantičnom epu u 20 pjevanja, koji je nastao pod utjecajem Torquata Tassa i njegova djela Oslobođeni Jeruzalem. Njegovi stihovi iz Dubravke 'O Slobodi' uglazbljeni su i postali su svojevsna himna Dubrovačkih ljetnih igara. Na svečanosti otvorenja igara, Himna slobodi izvodi se prilikom podizanja zastave. Uglazbio ju je skladatelj Jakov Gotovac.

more dubrovnik famous people