DUBROVNIK DIGEST >> POZNATI LJUDI

POZNATI LJUDI >> Nikola Božidarević


Nikola Božidarević

Najveći slikar Dubrovačke Republike. Sačuvane su mu samo četiri slike: tri slike se nalaze u dominikanskom samostanu, a četvrta je triptih u crkvi na Dančama. Na njegovo slikarstvo su ponajviše utjecali Vitorre Carpaccio, braća Crivelli, Pietro Perugino i Pinturicchio. Posebno je poznat po slikanju detalja. Na triptihu iz dominikanske crkve, Božidarević je naslikao svetog Vlaha, naravno s maketom grada u rukama na početku 16. stoljeća. Ta njegova slika najbolje prikazuje kako je izgledao grad u to vrijeme. Luka je puna brodova, a prolaznici i konjanici guraju se oko Revelina i Vrata od Ploča. Slika je nastala prije Velikog potresa, pa je značajan svjedok izgleda grada prije najveće dubrovačke katastrofe u povijesti.

more dubrovnik famous people