DUBROVNIK DIGEST >> STARI GRAD

STARI GRAD >> Zidine


Zidine

[ View map ]

Dubrovačke su zidine među najbolje očuvanim fortifikacijskim građevinama na svijetu. Prve utvrde počele su se graditi vrlo rano, već u 8. stoljeću, a najveći dio građen je u 15. i 16. stoljeću kada su poprimile današnji izgled. Veliki potres iz 1667. godine gotovo ih uopće nije oštetio.

 

Duge su 1940 metara, visoke do 25 metara, prema kopnu su debljine između 4 i 6 metara, a prema moru od metar i pol do tri. Zaštićene su kulama sa sve četiri strane svijeta, od kojih posebno dominira Minčeta, koja se počela graditi kad su Turci osvojili Carigrad. Zbog tursko-mletačkih ratova, odnosno straha od turske opsade sagrađene su kule sveti Ivan i Revelin. Kule Revelin i Lovrijenac izvan su zidina, a građene su kako bi se grad dodatno zaštitio.

 

Ispod zidina protezao se veliki, duboki jarak koji se danas zbog gradnje ceste i parkinga ne vidi, što je dodatno ojačavalo obranu grada, kojeg je čuvalo 120 topova. Dubrovčani su se tijekom povijesti najviše bojali Mlečana, pa je krajem 14 stoljeća naređeno rušenje svih privatnih kuća i crkava blizu zidina s vanjske strane, kako bi se spriječilo zauzimanje važnih strateških položaja za neprijatelje, jer su se došljaci iz Venecije često vrzmali tim područjem. Koliko god da je Dubrovnik bio i ostao prepoznatljiv po zidinama, zbog njih je ostao malen i nije se širio.

 

Zanimljivo, da bez obzira što dubrovačke zidine svojom ljepotom oduzimaju dah, graditelji se uopće nisu vodili za estetikom, nego samo za učinkovitošću obrane grada. Na kraju su zadovoljle i jednu i drugu formu, iako su neki djelovi zidina, zbog straha od sve veće blizine neprijatelja, građeni vrlo brzo.

 

Kada su zidine završene, posjetitelji nisu imali riječi kojima bi opisali oduševljenje. Konrad von Gruenemberg iz Konstanza, piše krajem 15 stoljeća, da je Dubrovnik jedan od najljepših gradova na svijetu, a isto tako da je najbolje zaštićen utvrdama.

 

„Dubrovnik je tako silno utvrđen grad da ne postoji još jedan takav nigdje na svijetu: ima snažne utvrde, kule, dva duboka jarka i između njih vanjski plašt sa snažnim zidinama i njihovim kruništem, a sve je sagrađeno od isklesanog kamena!“

 

Postoji izreka da onaj tko je bio u Rimu, a nije vidio papu, nije trebao ni dolaziti, a tako je sa Dubrovnikom i zidinama. Tko je bio u Dubrovniku, a nije se popeo na zidine, puno je propustio. TripAdvisor je 2013. na temelju milijuna komentara turista iz čitavog svijeta, dubrovačke zidine uvrstio u Top 10 znamenitosti koje se moraju vidjeti prije smrti.

 

Na zidine se možete uspeti na tri mjesta. Odmah s lijeve strane kad kročite na Stradun iz smjera vrata od Pila, odnosno sa zapadne strane ulaska u stari grad (vidi mapu), kod tvrđave svetog Ivana i kod tvrđave svetog Luke s istočne strane ulaza u grad.

 more texts